ULTRAS JABLONEC

ČESKÝ FOTBAL PRO FANOUŠKY

Stadion

Jméno stadionu: Střelnice
Adresa: U stadionu 1384/5, 46601 Jablonec nad Nisou
Vlastník: Město Jablonec n.N. prostřednictvím společnosti Sport Jablonec s.r.o.
Kapacita: 6280 krytých míst k sezení
Rozměry hrací plochy 105 x 68 m
Umělé osvětlení: 1200 LUX
Vyhřívaný trávník: Plynové vytápěníHistorie
Při výstavbě tréninkového hřiště byl nalezen kovový tubus a v něm pamětní listina. V ní jsou popsány první chvíle sportoviště zvané Střelnice, která byla skutečně střelnicí. Fotbal, ten se tam objevil až o více než stopadesát let později. V zakládací listině se říká: Od roku 1760 v Jablonci nad Nisou existující střelecká společnost získala schválení svého statutu v roce 1775. Změny Statutu byly schváleny v roce 1842. V roce 1868 se dostalo Spolku povolení, aby černožlutá vlajka směla mít císařského orla. V roce 1869 byla zakoupena od panovníka pana barona Ludwiga von Oppenheimera lesní plocha 338/9 sestávající se z 15 jiter 126 sáhů za prodejní cenu rakouských zlatých 5.654,61. V tom samém roce se začalo se stavbou vlastního domu, který byl stavitelem Marasemů za 14.955,33 rakouských zlatých postaven a který byl 8. května 1871 slavnostním způsobem otevřen panem Majorem Jacob Mikschem, tesařským mistrem. Posledně jmenovaný fungoval v této hodnosti až do své smrti do 25. srpna 1878. V této době se sestával Spolek ze tří čestných, 156 aktivních a 80 přispívajících členů. Tolik tedy první kroky na Střelnici, které učinil střelecký Spolek.

Jak šel na Střelnici čas
 Střelnice, to bylo nejvýznamnější jablonecké sportoviště: fotbalové hřiště, sportovní střelnice v místě dnešního škvárového hřiště a skokanský můstek a to vše vybavené dřevěnými tribunami v místě dnešní staré tribuny, to bylo dědictví po německém BallSpielClubu, který převzal nově založený ČSK JABLONEC již v červnu 1945. Zatímco fotbal parta kolem Maxe Adamíry a Ládi Čulíka začala pozvedávat z nejnižší soutěže, v hlavách funkcionářů se již rodily plány, jak hlavní jablonecké sportoviště povznést.

Buduje se tribuna A
 Skromné i chátrající sportoviště začalo nabírat dech a první velkou událost přinesl rok 1955, kdy byl realizován projekt stavitele Fejkla a vyrostla na tehdejší poměry moderní a pohledná tribuna, která slouží ještě v roce 2002 jako tribuna A.

Pískovou plochu nahrazuje travnatá plocha
V létě 1963 brigádnickým úsilím členů Jiskry Jablonec a mnoha fanoušků po postupu do II.ligy byla položena travnatá plocha.

Bomba roku: Střelnice přechází pod TJ LIAZ
V lednu 1964 začala fungovat na Střelnici nově založená Tělovýchovná jednota, reprezentující mateřský podnik LIAZ. Byla tvořena dvěma oddíly: atletickým a fotbalovým. Střelnice tak dostala atletickou dráhu a byly položeny základy nejen k výraznému rozvoji obou klubů, ale i k mnoha škádlením. Podnik LIAZ byl gigant a jeho Stavebně inženýrský závod LIAZ disponoval mnoha fachmany, jejichž um začal být na Střelnici brzy vidět.

Vyrostla atletická hala i nová tribuna B
 Jejím základem byl skelet dodaný Hutními montážemi Ostrava, vybudována byla nová hlasatelna přičemž nejvýznamnější investiční akcí byl letitý sen jabloneckých atletů - krytá atletická hala.  Na svou dobu nejmodernější krytý atletický stánek v republice umožnil nevídaný rozvoj atletiky v našem městě.

Střelnice krásní a mohutní: rozšíření haly, rehabilitace, tartan
Zatímco fotbal vylepšil svoje především tréninkové podmínky vybudováním areálu Vrkoslavice, atletika na Střelnici se dočkala rozšíření kryté haly o druhý tunel a tzv.jablonecká hruška tak byla nahrazena regulérním oválem. Po dobudování rehabilitace se tak Střelnice stala jedním z nejmodernějších atletických sportovišť v republice a to zvláště poté, kdy se atletům podařilo vybudovat tartanový ovál. Pohříchu se nemyslelo na fotbal a tartanový ovál prakticky zabetonoval největší hendikep jabloneckého fotbalu - úzké hřiště.

Fotbal odstraňuje hendikep : vytápěný trávník
 Klimatické podmínky Jablonce fotbalu zjara i na podzim mnoho nepřály a bylo v historii hodně zápasů, které byly buď nedohrány a nebo odloženy.  První pokus odstranit tento hendikep proběhl již v sedmdesátých letech. Do betonového podkladu tréninkového hřiště bylo nákladem 5 mil. Korun uloženo umělé elektrické vytápění. To je jediná akce, která se nepovedla, pamětníci vědí, jak při zapojení umělého vytápění zhasla půlka Jablonce. Tehdy jsme neměli ještě Temelín…

TJ LIAZ došly síly, pomáhá fotbal
Po sametové revoluci se radikálně změnily podmínky i v tělovýchově a prudkým omezením dotačního systému se dostala TJ LIAZ do svízelné situace, se kterou si neporadila.  Začaly stagnovat nejen sportovní úspěchy atletů, ale hlavně: jednota nebyla schopna svoje sportoviště nejen dále rozvíjet, ale ani udržovat. Spásou na několik let byl postup fotbalu do ligy a přísun peněz od fotbalového klubu do pokladny TJ a pokud jde o sportoviště, potom i zajištění investičních prostředků do modernizace fotbalové části Střelnice. Péčí fotbalového klubu na čele s Miroslavem Peltou byla rekonstruována stará tribuna tak, aby ligový fotbal našel alespoň trochu přijatelné prostředí. Nejvýznamnějším budovatelským počinem však byla instalace umělého vytápění travnaté plochy jako základ pro odstranění letitého klimatického hendikepu Jablonce.

Střelnici přebírá město Jablonec nad Nisou
 Tak, jak je to i ve světových metropolích jako je Mnichov či Milán tak i v Jablonci převzalo pod svá ochranná křídla svoje nejcennější sportoviště - chátrající ani ne tak nedostatkem financí jako spíše zamrzlými vlastnickými vztahy a tvrdohlavostí vlastníka TJ LIAZ. V poměrně rychlém sledu a pod velkým časovým tlakem probíhala různá jednání, padaly různé návrhy aby nakonec, v hodině dvanácté, přišel ten, který vypracoval zastupitel Karásek.  Prvním významným krokem nového vlastníka areálu byla modernizace chátrající západní tribuny "B", která dostala nový slušivý kabát v podobě průhledné střechy, předpisových sedaček a také nového pláště a zázemí pro mládežnický úsek.

Nikoli nerudovské KAM, ale CO S NÍ
Funkcionáři TJ LIAZ na čele s Václavem Poláčkem nechtěli dlouho slyšet o ničem, co by umožnilo rekonstrukci Střelnice tak, aby tam mohl fungovat prvoligový fotbal a konec konců aby Střelnice poté nespadla atletům na hlavu. První vlaštovkou byl převod areálu Střelnice do majetku města. Několikaměsíční boj o koncepci rekonstrukce Střelnice byl provázen několika usnesením jabloneckých zastupitelů a vše směřovalo k neúnosné orientaci na vybudování megalomanského olympijského stadionu. Zkrátka na otázku Co s ní (Střelnici) nebyla dlouho dána odpověď odpovídající podmínkám našeho města a mnozí nad megalomanskými záměry jenom mávali bezmocně rukama, jiní se rozčilovali, někteří chystali petici občanů.

Naprosto ideální řešení objevuje zastupitel Karásek
To, co se nepodařilo v průběhu měsíců vlivem osobních ambicí a animozit funkcionářů na Střelnici, to, k čemu se nepropracovaly ani renomované projekční týmy, to se podařilo zastupiteli Petru Karáskovi (ODS). Ten se na základě drtivé kritiky, která se na zastupitele snesla v souvislosti se snahou protlačit výstavbu megalomanského olympijského stadionu osobně na Střelnici vypravil, uplatnil svoji profesi a na základě proměření přišel na to nejoptimálnější možné řešení. Nejprve přesvědčil svoje klubové kolegy a starosta Čeřovský potom předložil novou koncepci zastupitelům na mimořádném zasedání. Co bylo důležité je fakt, že vše bylo předjednáno jak s fotbalisty, tak hlavně s atlety a všichni zúčastnění - poprvé v historii vzájemného soužití - kývli!

Atleti u haly - fotbal na vytápěném hřišti
Stručně výsledek: na škvárovém hřišti vyrostl atletický ovál s osmidráhou v cílové rovince a jinak se šestidráhou. Atletické hřiště dostalo tribunu pro zhruba 1200 diváků. Hrací plocha pro fotbal byla rozšířena aniž by se bouráním zrušil nejlukrativnější ochoz pod starou tribunou a nebylo zasaženo do půdorysu. Výhody? Oddělení fotbalu od atletiky, výrazně nižší finanční náročnost, fotbal se nebude muset nikam na dlouhé měsíce stěhovat protože řešení skýtá možnost rychlého dobudování v duchu nařízených projektů STADIONY 2003 a co víc, dává možnost dalšího rozvoje podle možností bez tlaku a rozloženě do delšího časového období.

Střelnici ozářily reflektory
 Jedním z bodů projektu Stadiony 2003, který byl nezbytný pro udělení licence na stadion pro Gamrinus ligu, bylo vybudování umělého osvětlení. Nad Střelnicí tak v průběhu srpna roku 2003 byly vztyčeny čtyři stožáry se 178 světlomety a v noci 14. srpna 2003 poprvé prořízly tmu paprsky umělého osvětlení, kdy probíhalo zkušební měření. Měření dopadlo dobře a z hlediska osvětlení stadion vyhovuje také pro pořádání zápasů UEFA a reprezentace.

Otevřena tribuna Jih
 V duchu nastolené koncepce došlo po skončení sezóny 2003/2004 ke zbourání ochozu na stání za jižní brankou, kde tak mohla vyrůst nová moderní tribuna s 1839 místy.  Vše samozřejmě podle norem k sezení a vzhledem ke klimatickým podmínkám dostala také tribuna střechu. Tribuna byla slavnostně otevřena v říjnu 2004 duelem s Teplicemi a v budoucnu se ještě dočkáme dobudování zázemí pro diváky a technický personál v prostorách pod tribunou.

Stařičkou tribunu A nahradil nový skvost
Po skončení ročníku 2004/05 byla započata demolice stařičké hlavní tribuny A, která musela ustoupit zbrusu nové supermoderní tribuně s odpovídajícím zázemím pro chod klubu. V průběhu podzimní části roku 2005 se tak kabiny a kaceláře klubu přesnunuly do útrob tribuny B a kapacita byla dočasně snížena na 3000 diváků. Na novou tribunu s kapacitou více jak 3000 diváků příznivci poprvé usedli na jaře roku 2006, ale práce na dokončení interiéru tribuny pokračovaly až do června téhož roku, kdy byla tribuna slavnostně otevřena přátelským mezinárodním utkání ČR - Kostarika.
V útrobách tribuny se mimo kancelářských prostor nachází nadstandardně vybavené šatny hráčů a rozhodčích, kryté rozcvičovací plochy s umělou trávou a také reprezetivní prostory pro VIP s výhledem na hrací plochu.
Tímto se náš stadion zařadil mezi nejlepší v naší republice a pochvalně se o jeho zázemí vyjádřil také trenér reprezentace Karel Brückner.
Celkem přestavba fotbalové části stadionu stála více jak 100 miliónů korun, ale jistě to je investice, která se vyplatí neboť stadion bude sloužit sportovní jablonecké veřejnosti po několik dalších desítek let a město Jablonec může být na svůj "stánek" pro nejpopulárnější světový sport náležitě hrdé.

Ze Střelnice Chance aréna
V srpnu 2007 získal FK Jablonec 97, a.s. nového silného partnera sázkovou kancelář Chance, která propůjčila stadionu minimálně na dva roky své jméno. Ze Střelnice se tak stala Chance aréna.